De holistische visie op het kind van nu en het gezin


Een kind is niet zijn gedrag. Onder ieder gedrag zit een behoefte!
Achter deze feitelijke conclusie gaat een hele wereld schuil. Het laat zien dat kinderen van deze tijd met ‘andere eigenschappen’ vaak jarenlang hun ‘anders zijn en denken’ in onwetendheid meedragen. Kinderen spiegelen met hun gedrag de onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen van hun ouders. Zij helpen hun ouders deze last te dragen. Een last die van generatie op generatie kan worden overgedragen.

Door het dragen van de last ontstaat er een periode waarin hun ‘anders zijn’ in gedrag naar buiten en naar voren komt. Het betreffende, vaak ongepaste, gedrag is een onbewuste roep om meer te worden gezien en gehoord. Te worden erkend, bevestigd en serieus genomen te worden in wie zij werkelijk zijn. In feite willen deze kinderen maar één ding: de onvoorwaardelijke liefde van hun ouders. De ouders en de omgeving begrijpen deze onderliggende boodschap niet altijd.

Veelal wordt er door coaching gewerkt aan het gedrag van het kind, dat meestal dan ook één van de bekende labels opgeplakt krijgt. Vanuit onze holistische visie is die aanpak niet de juiste.

Geen symptoombestrijding, maar aanpak van de oorzaak!

Onze holistische therapeutische aanpak is volledig maatwerk, gericht op het kind en het gezin. Het gedrag van het kind is de ingang van de therapie. Wij brengen in beeld op welk niveau het spiegelgedrag tot uiting komt: op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch niveau. Daarna onderzoeken we van wie deze onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen zijn. Zijn deze van het kind zelf, van een of beide ouders en/of uit hun familielijnen (dit kan tot zeven generaties terug)?

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt er gewerkt met de ouder(s) en waar nodig met het individuele kind. Gezinstherapie is van essentieel belang om de onderlinge patronen en dynamieken tussen de gezinsleden aan de oppervlakte te krijgen. Zo ontstaat er voor iedereen bewustwording en inzicht in de eigen rol en het gedrag.

De holistische therapie met de ouder is gericht op bewustwording en inzicht van wat er speelt. En de verwerking ervan waarbij lichaamsbewustzijn erg belangrijk is. Uiteindelijk gaat het om het vinden van de verbinding met zichzelf om van daaruit er daadwerkelijk emotioneel voor het kind te kunnen zijn en de boodschap onder het gedrag van het kind wordt begrepen zodat zij hun kind kunnen geven wat het nodig heeft en onbewust van hun vraagt.
 • De therapeut als instrument
  Om met het kind van nu en diens gezin het proces naar verbinding te kunnen doorlopen is het onze visie dat iemand dat pad eerst zelf moet hebben bewandeld. Met jezelf in verbinding komen, vanuit de holistische visie, daar ligt de uitnodiging. Dat maakt dat de opleiding voor een belangrijk deel gericht is op het eigen proces. Op jouw bewustwording vanuit de 4 niveaus van ervaren - denken, voelen, lichaam en energie - wat veel inzichten, begrip en erkenning geeft.
 • De ervaringsdeskundigheid
  Jij bent de ervaringsdeskundige van en in je eigen leven! Je leert al je lessen en ervaringen uit je leven als grote kracht in te zetten. Je hebt dit pad immers ook gelopen. Je cliënten kunnen hun processen aangaan vanuit de veilige bedding die jij biedt. Ze voelen zich echt gehoord en gezien en krijgen de erkenning en bevestiging die zo nodig is.
 • Holistische manier van werken
  Het gedrag van het kind wordt in z’n totaliteit gezien en bekeken. De oorzaak en de kern moeten worden aangepakt. Dat vraagt een professionele holistische benadering. Het gedrag kan zijn oorzaak hebben op fysiek, emotioneel, mentaal en/of energetisch niveau. Deze niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zijn samen één en beïnvloeden elkaar over en weer. Wat het kind spiegelt of draagt kan van het kind zelf zijn, van de ouders, van vorige generaties, vorige levens, het collectieve veld of samenhangen met galactische stukken. Door de holistische aanpak wordt de herkomst blootgelegd, vindt diepgaande bewustwording plaats en komt er inzicht met als eindresultaat de noodzakelijke heling.
 • Therapeutische werkvormen
  Je ontvangt een stevige basis en een duidelijk kader. Er wordt niet met een vast programma gewerkt vanuit een curriculum. De essentie van onze opleiding is dat de individuele mens centraal staat. Dat is mogelijk omdat er eigen ontwikkelde therapeutische werkvormen worden ingezet. Vormen van therapie waarin snel en diepgaand wordt ingezoomd, waarbij direct herkenning en bevestiging van het eigen gevoel ontstaat. Werkvormen die ongelofelijk snel de onderliggende patronen en dynamieken van het gezin en het kind zichtbaar maken.
 • Ervaren vakdocenten
  De aan de opleiding verbonden docenten zijn ervaringsdeskundig en hebben zelf ook de opleiding doorlopen. Zij weten als geen ander welk pad de deelnemer loopt. Dit geeft ook het voordeel dat je te maken krijgt met gelijkgestemde docenten die onze holistische visie van therapie onderschrijven en uitdragen.


Stel jouw vraag


  De bovengenoemde hoofdlijnen van onze holistische visie op het kind van nu en het gezin, vormen de uitgangspunten voor al onze opleidingen en cursussen.

  De holistische visie op het kind van nu en het gezin


  Een kind is niet zijn gedrag. Onder ieder gedrag zit een behoefte!
  Achter deze feitelijke conclusie gaat een hele wereld schuil. Het laat zien dat kinderen van deze tijd met ‘andere eigenschappen’ vaak jarenlang hun ‘anders zijn en denken’ in onwetendheid meedragen. Kinderen spiegelen met hun gedrag de onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen van hun ouders. Zij helpen hun ouders deze last te dragen. Een last die van generatie op generatie kan worden overgedragen.

  Door het dragen van de last ontstaat er een periode waarin hun ‘anders zijn’ in gedrag naar buiten en naar voren komt. Het betreffende, vaak ongepaste, gedrag is een onbewuste roep om meer te worden gezien en gehoord. Te worden erkend, bevestigd en serieus genomen te worden in wie zij werkelijk zijn. In feite willen deze kinderen maar één ding: de onvoorwaardelijke liefde van hun ouders. De ouders en de omgeving begrijpen deze onderliggende boodschap niet altijd.

  Veelal wordt er door coaching gewerkt aan het gedrag van het kind, dat meestal dan ook één van de bekende labels opgeplakt krijgt. Vanuit onze holistische visie is die aanpak niet de juiste.

  Geen symptoombestrijding, maar aanpak van de oorzaak!

  Onze holistische therapeutische aanpak is volledig maatwerk, gericht op het kind en het gezin. Het gedrag van het kind is de ingang van de therapie. Wij brengen in beeld op welk niveau het spiegelgedrag tot uiting komt: op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch niveau. Daarna onderzoeken we van wie deze onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen zijn. Zijn deze van het kind zelf, van een of beide ouders en/of uit hun familielijnen (dit kan tot zeven generaties terug)?

  Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt er gewerkt met de ouder(s) en waar nodig met het individuele kind. Gezinstherapie is van essentieel belang om de onderlinge patronen en dynamieken tussen de gezinsleden aan de oppervlakte te krijgen. Zo ontstaat er voor iedereen bewustwording en inzicht in de eigen rol en het gedrag.

  De holistische therapie met de ouder is gericht op bewustwording en inzicht van wat er speelt. En de verwerking ervan waarbij lichaamsbewustzijn erg belangrijk is. Uiteindelijk gaat het om het vinden van de verbinding met zichzelf om van daaruit er daadwerkelijk emotioneel voor het kind te kunnen zijn en de boodschap onder het gedrag van het kind wordt begrepen zodat zij hun kind kunnen geven wat het nodig heeft en onbewust van hun vraagt.

  De verbinding met jezelf als fundament
  Tijdens de opleiding word je uitgenodigd om meer verbinding met jezelf te ervaren: meer rust, ruimte en harmonie in je leven. Vertrouwen op je intuïtie en het inzetten van jouw (hoog) gevoeligheid als kracht. Je komt steeds meer in verbinding met wie jij werkelijk bent en daarmee met jouw bijzondere kwaliteiten en talenten. Belangrijk daarbij is dat je in staat bent om bij jezelf, in je eigen energie, te blijven met een ‘open blik’, zonder projectie.

  Onze manier van leren en ontwikkelen
  Als opleider vraagt onze visie op therapie ook een bijzondere manier van leren en ontwikkelen. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten waarop onze manier is gestoeld:

  • De therapeut als instrument
   Om met het kind van nu en diens gezin het proces naar verbinding te kunnen doorlopen is het onze visie dat iemand dat pad eerst zelf moet hebben bewandeld. Met jezelf in verbinding komen, vanuit de holistische visie, daar ligt de uitnodiging. Dat maakt dat de opleiding voor een belangrijk deel gericht is op het eigen proces. Op jouw bewustwording vanuit de 4 niveaus van ervaren - denken, voelen, lichaam en energie - wat veel inzichten, begrip en erkenning geeft.
  • De ervaringsdeskundigheid
   Jij bent de ervaringsdeskundige van en in je eigen leven! Je leert al je lessen en ervaringen uit je leven als grote kracht in te zetten. Je hebt dit pad immers ook gelopen. Je cliënten kunnen hun processen aangaan vanuit de veilige bedding die jij biedt. Ze voelen zich echt gehoord en gezien en krijgen de erkenning en bevestiging die zo nodig is.
  • Holistische manier van werken
   Het gedrag van het kind wordt in z’n totaliteit gezien en bekeken. De oorzaak en de kern moeten worden aangepakt. Dat vraagt een professionele holistische benadering. Het gedrag kan zijn oorzaak hebben op fysiek, emotioneel, mentaal en/of energetisch niveau. Deze niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zijn samen één en beïnvloeden elkaar over en weer. Wat het kind spiegelt of draagt kan van het kind zelf zijn, van de ouders, van vorige generaties, vorige levens, het collectieve veld of samenhangen met galactische stukken. Door de holistische aanpak wordt de herkomst blootgelegd, vindt diepgaande bewustwording plaats en komt er inzicht met als eindresultaat de noodzakelijke heling.
  • Therapeutische werkvormen
   Je ontvangt een stevige basis en een duidelijk kader. Er wordt niet met een vast programma gewerkt vanuit een curriculum. De essentie van onze opleiding is dat de individuele mens centraal staat. Dat is mogelijk omdat er eigen ontwikkelde therapeutische werkvormen worden ingezet. Vormen van therapie waarin snel en diepgaand wordt ingezoomd, waarbij direct herkenning en bevestiging van het eigen gevoel ontstaat. Werkvormen die ongelofelijk snel de onderliggende patronen en dynamieken van het gezin en het kind zichtbaar maken.
  • Ervaren vakdocenten
   De aan de opleiding verbonden docenten zijn ervaringsdeskundig en hebben zelf ook de opleiding doorlopen. Zij weten als geen ander welk pad de deelnemer loopt. Dit geeft ook het voordeel dat je te maken krijgt met gelijkgestemde docenten die onze holistische visie van therapie onderschrijven en uitdragen.
  De bovengenoemde hoofdlijnen van onze holistische visie op het kind van nu en het gezin, vormen de uitgangspunten voor al onze opleidingen en cursussen.  Stel jouw vraag