Wat is het verschil tussen een kindercoach en een kindertherapeut?


Regelmatig ontvangen wij die vraag. Wat is het verschil tussen een kindercoach en een kindertherapeut.

 


Stel jouw vraag  Meer specifiek gericht op (nieuwetijds)kinderen en het gezin

  Samengevat omvat deze: Een kind is niet zijn gedrag. Onder ieder gedrag zit een behoefte!
  Kinderen van deze tijd spiegelen met hun gedrag de onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen van hun ouders. Zij helpen hun ouders deze last te dragen. Een last die vaak van generatie op generatie overgedragen wordt. Dit is de reden waarom wij kiezen voor:

  • Een kindertherapie opleiding in plaats van een kindercoach opleiding
   Al onze docenten hebben zelf ook de opleiding doorlopen en minimaal 5 jaar praktijkervaring. Als ervaringsdeskundigen weten zij als geen ander wat er moet gebeuren om daadwerkelijk blijvende resultaten te realiseren. Daarom zien wij coaching voor nieuwetijdskinderen en hun gezin als symptoombestrijding. Precies dat is de reden waarom wij kiezen voor een therapieopleiding.

  • De therapeut als instrument
   Om met het kind en het gezin het proces vanuit de hulpvraag te kunnen doorlopen is het, in onze visie, noodzakelijk dat iemand dat pad eerst zelf moet hebben bewandeld. Dat is de reden dat de opleiding voor een deel gericht is op het eigen innerlijk werk en bewustwording. De opleiding is gericht op groei en ontwikkeling op alle niveaus van ervaren.

  • Holistische manier van werken
   Het gedrag van het kind wordt in z’n totaliteit gezien en bekeken. De oorzaak en de kern worden daarbij aangepakt. Dat vraagt een professionele holistische benadering. Het gedrag kan zijn oorzaak hebben op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch niveau. Deze niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zijn samen één en beïnvloeden elkaar over en weer. Wat het kind spiegelt of draagt kan van het kind zelf zijn en/of van zijn ouders of van vorige generaties. Door de holistische aanpak wordt de herkomst blootgelegd, vindt er een diepgaande bewustwording plaats en komt er inzicht met als eindresultaat de noodzakelijke heling.

  Wil je meer weten over de verschillen tussen coachen en therapie of over één van de opleidingen? Neem gerust contact met mij op en voel je welkom!

  Wat is het verschil tussen een kindercoach en een kindertherapeut?


  Regelmatig ontvangen wij die vraag. Wat is het verschil tussen een kindercoach en een kindertherapeut.

  Algemeen
  Een belangrijk verschil is dat kindercoaching gericht is op de toekomst en niet ingaat op de geschiedenis en op de oorzaken van de problemen.

  Je zou kunnen zeggen dat de holistische kindercoach werkt aan acceptatie van de situatie om van daaruit op zoek te gaan naar oplossingen.

  Een kindercoach werkt op de bewustzijnslagen.

  Een holistisch kindertherapeut gaat terug in de historie van het kind en het familiesysteem om te onderzoeken waar een probleem vandaan komt. Er wordt dus gekeken naar de onderliggende oorzaken, waarbij wordt toegewerkt naar definitieve heling.

  Een holistisch kindertherapeut werkt op de bewuste en, vooral op de onbewuste lagen van het bewustzijn. Waardoor de dieperliggende oorzaken worden achterhaald om zo, samen met cliënt, te komen tot intrinsiek andere bewustwording, inzicht en uiteindelijk heling.

  Meer specifiek gericht op (nieuwetijds)kinderen en het gezin

  Samengevat omvat deze: Een kind is niet zijn gedrag. Onder ieder gedrag zit een behoefte!
  Kinderen van deze tijd spiegelen met hun gedrag de onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen van hun ouders. Zij helpen hun ouders deze last te dragen. Een last die vaak van generatie op generatie overgedragen wordt. Dit is de reden waarom wij kiezen voor:

  • Een kindertherapie opleiding in plaats van een kindercoach opleiding
   Al onze docenten hebben zelf ook de opleiding doorlopen en minimaal 5 jaar praktijkervaring. Als ervaringsdeskundigen weten zij als geen ander wat er moet gebeuren om daadwerkelijk blijvende resultaten te realiseren. Daarom zien wij coaching voor nieuwetijdskinderen en hun gezin als symptoombestrijding. Precies dat is de reden waarom wij kiezen voor een therapieopleiding.

  • De therapeut als instrument
   Om met het kind en het gezin het proces vanuit de hulpvraag te kunnen doorlopen is het, in onze visie, noodzakelijk dat iemand dat pad eerst zelf moet hebben bewandeld. Dat is de reden dat de opleiding voor een deel gericht is op het eigen innerlijk werk en bewustwording. De opleiding is gericht op groei en ontwikkeling op alle niveaus van ervaren.

  • Holistische manier van werken
   Het gedrag van het kind wordt in z’n totaliteit gezien en bekeken. De oorzaak en de kern worden daarbij aangepakt. Dat vraagt een professionele holistische benadering. Het gedrag kan zijn oorzaak hebben op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch niveau. Deze niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zijn samen één en beïnvloeden elkaar over en weer. Wat het kind spiegelt of draagt kan van het kind zelf zijn en/of van zijn ouders of van vorige generaties. Door de holistische aanpak wordt de herkomst blootgelegd, vindt er een diepgaande bewustwording plaats en komt er inzicht met als eindresultaat de noodzakelijke heling.

  Wil je meer weten over de verschillen tussen coachen en therapie of over één van de opleidingen? Neem gerust contact met mij op en voel je welkom!  Stel jouw vraag