Holistisch werken

 

Holistisch werken

 

Holistische coaching is een coaching die is gebaseerd op het feit dat er een interactie bestaat tussen lichaam, gevoel, energie en denken. Dat houdt in dat een lichamelijke klacht gekoppeld kan worden aan een van de drie andere aspecten. Andersom kunnen geestelijke klachten of storingen in de energiestroom van het lichaam, leiden tot lichamelijke klachten. Een negatief zelfbeeld kan bijvoorbeeld allerlei chronische ziekten veroorzaken. De reguliere geneeskunde is gebaseerd op het rationeel-wetenschappelijke denken, waarbij het onderzoek vooral is gericht op het specifieke lichaamsdeel dat ‘ziek’ is. Binnen de holistische geneeskunde is men echter van mening dat wanneer je slechts één aspect onderzoekt, de mens als ‘totaal wezen’ tekort wordt gedaan. Een holistisch therapeut behandelt om deze reden dan ook niet de ziekte van een mens, maar de gehele mens achter de ziekte (van het Grieks Holos = heel).

In deze uitleg gaan we dieper in op de manieren van ervaren en de constitutiebeelden.  Een constitutie is het geheel van functies en processen van lichaam, psyche en individu (holisme). Elk mens heeft een unieke constitutie, welke voor een groot deel het functioneren en het gedrag van een persoon bepaalt. Is de constitutie uit balans dan ontstaan er lichte of ernstige hindernissen, die kunnen leiden tot gedragsproblemen. De persoon kan niet meer zijn zoals hij/zij wil zijn. Deze visie is een aanvulling op reguliere ziektebeelden, waar veelal wordt uitgegaan van een oorzakelijke stoornis in de hersenen. Juist in het werken met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag, bieden de verschillende constitutiebeelden inzicht en handvaten in de begeleiding. Aangezien de constitutiebeelden zowel de hindernissen als de bijbehorende kwaliteiten verhelderen, geeft dit de mogelijkheid om op een positieve manier bij cliënten aan te sluiten.