Privacybeleid

De Regenboog Academy en Praktijk de Regenboog neemt jouw privacy serieus en verwerkt en gebruikt informatie over jou op een veilige manier.

Om jouw privacy te waarborgen handelt De Regenboog Academy en Praktijk de Regenboog natuurlijk altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De Regenboog Academy, Boezemweg 2C, 015-3641735, KvK nummer: 27304941
Het secretariaat is bereikbaar via secretariaat@deregenboog-academy.nl

Wie is De Regenboog Academy en Praktijk de Regenboog?
De Regenboog Academy en Praktijk de Regenboog (hierna “De Regenboog”) is een praktijk voor psychosociale zorg voor kind en volwassenen, Praktijk de Regenboog, hieraan verbonden is een webwinkel Rainbow-Oils en een opleidingsinstituut voor complementaire zorg, De Regenboog Academy. Directeur is Anne Marie van Bilsen.

Welke informatie wordt door De Regenboog verzameld en verwerkt?
3.1       In het kader van jouw inschrijving voor een opleiding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) (pas)foto

a) je naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt om betalingen van het lesgeld, cursussen, trainingen af te wikkelen;
b) je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor de deelnemerslijst van de opleiding en zal onder alle deelnemers (studenten, docenten, opleidingscoaches en opleidingscoördinator) binnen jouw studiejaar uitgereikt worden t.b.v. intervisie opdrachten, eventuele calamiteiten en alle andere zaken die snel reageren vereisen.
c) je naam en telefoonnummer wordt gebruikt voor een groeps-App binnen jouw opleidingsjaar en secretariaat.
d) je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het contact over de inschrijving en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
e) je naam en e-mailadres wordt in groepsverband gebruikt voor het verzenden van opleidingsgegevens, aanvullende leerstof en meldingen die betrekking hebben op de leerstof/opleiding of opdrachten die de hele groep aangaan.
f) je (pas)foto wordt gebruikt in het leerlingendossier en is een hulpmiddel voor docenten en opleidingscoaches t.b.v. begeleiding en ondersteuning bij jouw persoonlijke processen.

3.2       In het kader van het aanschaffen van een e-learning via de website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam en emailadres
b) je e-mailadres en naam worden gebruikt voor het verzenden van de leerstof.

3.3       In het kader van bestellingen via de webshop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres

a) je e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van bevestiging en factuur van jouw bestelling.
b) je naam en adresgegevens of postadres wordt gebruikt voor verzending van jouw
c) je telefoonnummer wordt enkel gebruikt wanneer er onduidelijkheden zijn t.a.v. jouw bestelling of verzendadres.

3.4       In het kader van een (therapeutisch) consult voor jezelf, gezin, kind(eren) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam alle betrokken gezinsleden
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) anamnese

a) je naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt om facturen te verzenden en consultafspraken af te wikkelen;
b) je telefoonnummer wordt gebruikt wanner er geen reactie via e-mail ontvangen wordt, bij eventuele calamiteiten en alle andere zaken die snel reageren vereisen.
c) incidenteel de gegevens uit de anamnese, huisarts, specialisten etc. om de begeleiding optimaal te laten verlopen en zal nooit zonder jouw toestemming plaatsvinden.

3.5       In het kader van een telefonisch of e-mail contact t.a.v. vragen of klachten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) telefoonnummer, e-mailadres

Als je contact opneemt met ons secretariaat omdat je vragen of klachten hebt over onze dienstverlening, slaan we jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht op. De informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten en voor algemene statistieken.

E-mail berichtgeving (opt-out):
De Regenboog gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de opleidingen/cursussen van De Regenboog Academy. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Account Leerplein en webwinkel
Om het leerplein en de webwinkel van De Regenboog te kunnen gebruiken maak je een persoonlijk account aan of is door het instituut aangemaakt. Als je een account aanmaakt, vragen we je om bepaalde informatie. Je bent niet verplicht alle informatie te verstrekken, het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De informatie die je verstrekt kun je altijd zelf aanpassen.

Automatisch gegenereerde informatie
Om de websites van De Regenboog fatsoenlijk te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om de website  goed te kunnen weergeven en beveiligen) hebben we bepaalde informatie nodig. We verzamelen daarom automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van De Regenboog.

Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je op De Regenboog bezoekt en "cookies”.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt De Regenboog ze?
Door jouw gebruik van De Regenboog websites kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van De Regenboog kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Vooropgesteld: De Regenboog websites werken prima als je geen cookies accepteert, hoewel je vaker opnieuw moet inloggen. Of je cookies wilt weigeren moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Als je ze accepteert kunnen we De Regenboog websites wel wat gebruiksvriendelijker maken.

5.1       Welke cookies hanteert De Regenboog en voor welk doel?
Bij het gebruik van De Regenboog worden eigen cookies van De Regenboog geplaatst. Bij het plaatsen en gebruiken van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen   betrokken. De Regenboog plaatst permanente cookies, bijvoorbeeld om de door jou opgegeven voorkeuren en inloggegevens te kunnen onthouden.

5.2       Cookies van derde partijen
Buiten de cookies die De Regenboog zelf plaatst, worden er ook cookies van derde partijen - zogenaamde third party cookies – geplaatst op jouw computer/ apparaat.

Google analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van De Regenboog, maakt De Regenboog gebruik van Google Analytics. Google analytics plaatst een permanente cookie op jouw computer/apparaat aan de hand waarvan jouw gebruik van De Regenboog wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan De Regenboog verstrekt. De Regenboog verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website doorvoeren.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten.

5.3       Verwijderen cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan De Regenboog geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van De Regenboog gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) De Regenboog. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Voor welke doeleinden zal De Regenboog informatie over jou gebruiken?
De Regenboog zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
a) Om jouw gebruik van de websites van De Regenboog mogelijk te maken;
b) Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
c) Om websites van De Regenboog te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
d) Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

De Regenboog gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van De Regenboog. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

6.1       Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal De Regenboog jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

De Regenboog kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je daar zelf toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).

Ten slotte kan De Regenboog jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Bewaartermijnen
De Regenboog verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de duur van jouw leertraject of therapeutische begeleiding tot maximaal twee jaar na beëindiging van dit traject. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen
De Regenboog hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw informatie. De Regenboog zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

9.1       Inzien
Als je wilt weten welke gegevens De Regenboog over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen, dan kun je contact met ons opnemen via administratie@deregenboog-academy.nl. De Regenboog zal binnen vier (4) weken (maar meestal sneller) op jouw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

9.2       Wijzigen
Als je op grond van het overzicht informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. De Regenboog zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien De Regenboog besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal De Regenboog aangeven waarom zij dat niet zal doen.

9.3       Opheffen
Je kunt je account opheffen door een e-mail te sturen naar secretariaat@deregenboog-academy.nl. Als je account is opgeheven, zal De Regenboog al jouw persoonlijke informatie verwijderen.

9.4       Vragen
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan het secretariaat: secretariaat@deregenboog-academy.nl

Wijzigingen Privacy beleid
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Verder kun je, onder meer, aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op de website van de Consumentenbond.

Laatst gewijzigd op 21 april 2018.