17 november 2021

Linkerkant en rechterkant

Wat is het verschil tussen de linker en de rechterkant van je lichaam? In de praktijk lijkt er verschil te zijn tussen die twee kanten, in […]
17 november 2021

Energieverstoringen in de chakra’s

Energieverstoringen komen op verschillende manieren tot uiting: allereerst op emotioneel of mentaal niveau, daar zit meestal de kern van het probleem. Als je hier niet mee […]
17 november 2021

Noodzaak van herkenning van overdracht

Voor overdracht en tegenoverdracht geldt niet de vraag of een persoon patronen uit vroegere relaties herhaalt, maar wat die persoon herhaalt. We herhalen allemaal patronen die we […]
17 november 2021

Hoe maak je je los

Het patroon van overdracht en tegenoverdracht is dus erg belangrijk in het coachingsproces. Om dit patroon ook nuttig te maken, is nodig dat de therapeut kan […]
17 november 2021

Tegenoverdracht

Tegenoverdracht is eigenlijk hetzelfde als overdracht, maar dan vanuit de therapeut op de cliënt; een onbewuste reactie van de therapeut op het door de cliënt overgebrachte […]