De betekenis van ziektesymptomen

 

De betekenis van ziektesymptomen

 

Steeds opnieuw werd de vraag gesteld: welke zin heeft ziekte, waarom is er pijn en leed?

Sommigen menen dat alles toeval is of noodlot, of denken bij ziekte eerder aan een bestraffing door een hogere macht. Ziekte wordt als een van de ergste narigheden van de wereld beschouwd en dus is het doel haar met alle denkbare middelen te bestrijden en uit te roeien.

Toch waren en zijn er steeds weer grote geesten die de centrale rol van de ziekte voor onze verdere ontwikkeling in het leven kenden. Hier als voorbeeld de Engelse arts dr. Edward Bach, geciteerd:

“Ziekte is wreedheid noch straf, maar enkel en alleen correctief, een werktuig waarvan onze eigen ziel zich bedient om ons op onze fouten te wijzen, om ons van nog grotere vergissingen te weerhouden, om ons te beletten meer schade aan te richten – en ons terug te brengen naar de weg van de waarheid en het licht. “

Ook de bekende Münchener psycholoog Thorwald Dethlefsen verklaart deze fundamentele kennis heel begrijpelijk in zijn boek De zin van ziek zijn, dat we hier willen aanbevelen om beter begrip van dit onderwerp te krijgen.

 

Ieder ziektesymptoom is een specifieke boodschap die we moeten herkennen, accepteren en integreren voor onze verdere ontwikkeling en genezing. Ziekte vormt dus altijd een uitdaging en kans om te groeien.

 

Als we niet in totaliteit leven, is het omdat we steeds weer bepaalde gebieden in ons verdrongen, afgewezen, misschien zelfs bestreden hebben of er gewoon geen aandacht aan hebben geschonken. Als we iets afwijzen of onderdrukken dat nu eenmaal aanwezig is, ontstaat er spanning, druk. Het leven kan niet meer vrij in ons stromen. En druk wekt altijd tegendruk op. Als je tegen de muur van een kamer duwt omdat je naar buiten, de vrijheid in wilt, wordt de tegendruk van de muur steeds sterker naarmate je zelf harder duwt en dit proces kost je misschien al je kracht. Laat de druk los en kijk om je heen. Er is vast wel een deur. Zo worden je energieën weer vrij en kan je ze zinvol en opbouwend gebruiken, in plaats van ze in een zinloze strijd te verspillen.

We moeten om te beginnen het onderdrukken van bepaalde gebieden of gevoelens in ons loslaten en kijken wat er in ons leeft, zonder het te veroordelen. Op die manier kunnen we veel over het leven leren.

Als een ziek kind bij je komt en je hulp nodig heeft, zal het je nooit zeggen wat het mankeert, als het al  van tevoren je afwijzing en veroordeling voelt. Alleen als je je liefdevol tot hem wendt, open bent en hem  je hele aandacht geeft, zal het zijn ziel openen. En vaak is deze toewending al alles wat het nodig heeft.

Ga met jezelf, met je leven, met je ziekte en met je problemen om als met een dergelijk kind. Geef ook je pijn, je woede of je angst liefdevolle aandacht, veroordeel ze niet, dan verliezen ze hun verschrikking en hun macht over je. Probeer het eens. Maar je moet wel consequent zijn en niet zeggen: ‘Ja, dit kan ik wel aannemen, maar toch liever niet, dat is te pijnlijk of te erg of dat is alleen maar de schuld van de virussen’. Aanvaard ook al je reacties en bekijk ze.

Omdat lichamelijke ziekten altijd een uitdrukking van een verkeerde houding van de geest of de ziel op een bepaald gebied zijn, kunnen we uit de symptomen concluderen wat de zieke mankeert, waar hij zich innerlijk verkeerd gedraagt, wat hij verdrongen of niet geïntegreerd heeft. Bovendien kan iedere zieke zijn genezing versnellen door te kijken wat men ziet met alle daarbij horende gevoelens en reacties aan te nemen en toe te laten. Alleen al daardoor kan men veel inzien en oplossen.

Om deze zienswijze wat makkelijker te maken, is er een lijst samengesteld waarin je steeds een interpretatie van het ziektesymptoom vindt en een bijpassend gedragspatroon dat jou weer op weg kan helpen naar gezond- en heelwording. We maken hierbij echter geen enkele aanspraak op volledigheid en willen je aanmoedigen je eigen ervaringen er altijd bij te betrekken. Bij de samenstelling zijn vooral de voordrachten van Thorwald Dethlefsen, zijn ervaringen in de omgang met mensen over dit onderwerp, waardevolle inzichten geweest net zoals de boeken van “Louise L. Hay – Je kunt je leven helen“ en “Christiane Beerlandt – De sleutel tot zelf- bevrijding“.

Alle gebieden staan in een voortdurende wisselwerking met elkaar en de mens moet daarom altijd als totaliteit gezien worden. Zelfs de scheiding tussen somatisch (lichamelijk) en psychisch vinden we eigenlijk niet gerechtvaardigd, omdat het altijd om een en hetzelfde probleem of principe gaat dat zich op verschillende niveaus manifesteert. Daarom moeten altijd alle bestaande symptomen bekeken worden.

Lees de betekenissen van de symptomen met een gezonde dosis nuchterheid, raadpleeg bij klachten je huisarts. Denk na over wat er is en tracht dit los te zien van oordeel en schuld. Klachten en ziekten zijn net als het hele leven een proces. Om te genezen heeft ieder iets anders nodig en kijk, voel ervaar wat bij jou persoonlijk past. Deze weergave van betekenissen van ziekten zijn een leidraad en niet de waarheid. De waarheid is niet te vatten, om deze reden mag je zelf ervaren wat jouw waarheid is. Deze informatie is een uitnodiging tot bewust ervaren van boodschappen die het lijf je geeft. Ik wens je veel wijsheid met het verlaten en reflecteren hiervan.